Kadrę przedszkola tworzą aktywni i twórczy nauczyciele oraz ciepli i serdeczni pracownicy administracji. Kadra pedagogiczna liczy 16 nauczycieli oraz 6 nauczycieli specjalistów. Wszyscy z wykształceniem wyższym pedagogicznym i wysokimi kwalifikacjami. Pracę przedszkola wspomaga 12 pracowników administracji i obsługi oraz 5 pracowników kuchni przedszkolnej. 


Kadrę tworzą: 

p.o Dyrektora:             Konrad Czechowski – nauczyciel dyplomowany

Z-ca dyrektora:    Beata Niewińska - Dominiak - nauczyciel dyplomowany

 • Nauczyciele:         
  • Marzena Anusiewicz - nauczyciel kontraktowy
  • Małorzata Gutte - Jesionowska - nauczyciel dyplomowany
  • Anna Dębkowska-Gut – nauczyciel mianowany
  • Natalia Filipczak - nauczyciel kontraktowy
  • Iwona Iwańska-Brzeszcz - nauczyciel dyplomowany
  • Anna Kośla – nauczyciel mianowany
  • Katarzyna Kielak  – nauczyciel kontraktowy
  • Joanna Rosek-Toruńska - nauczyciel mianowany
  • Beata Szczesna - nauczyciel kontraktowy
  • Dorota Komiażyk - Pachowska - nauczyciel kontraktowy
  • Joanna Wasak - nauczyciel kontraktowy
  • Patrycja Łaszczyk – nauczyciel kontraktowy
  • Anna Lesisz - nauczyciel stażysta
  • Paulina Marczak - nauczyciel kontraktowy
  • Ewa Rycombel - nauczyciel dyplomowany
  • Iwona Załuska - nauczyciel stażysta
  • Magdalena Pawłowska - nauczyciel wspomagający
  • Agnieszka Niedziałkowska - nauczyciel kontraktowy
  • Liudmyla Svorin - nauczyciel języka angielskiego
  • Ks. Andrzej Wolski  – nauczyciel stażysta/katecheta

       

 • Kierownik gospodarczy:     Magdalena Kłódkiewicz

 • Pomoce nauczycieli i woźne:          
  • Monika Dudkiewicz
  • Renata Gołębiowska
  • Alicja Grabowska
  • Edyta Zawadzka
  • Sylwia Kajszczak
  • Monika Rutkowska
  • Iwona Kopeć
  • Agnieszka Pamięta
  • Marta Pamięta 
  • Joanna Strzelecka
  • Edyta Wiertlewska
  • Monika Wilkowska
  • Jolanta  Zwolińska

Intendent: Barbara Janiszewska

Kucharz: Bożena Knop

Pomoce:  

 • Jadwiga Barszczewska
 • Łukasz Delega
 • Aldona Gawlik                            

Pracownik gospodarczy: Jan Skibiński


Specjaliści:

 • Konrad Czechowski - dogoterapeuta, pedagog specjalny
 • Ewa Rycombel – logopeda,
 • Dorota Komiażyk - Pachowska - logopeda
 • Agnieszka Niedziałkowska - psycholog, TUS
 • Magdalena Keller – instruktor muzyki
 • Jolanta Światłowska – instruktor gimnastyki korekcyjnej / rehabilitant
 • Joanna Nowak - terapeuta SI
 • Joanna Wasak - terapia ręki, terapia pedagogiczna
 • Joanna Rosek - Toruńska - terapia ręki, terapia pedagogiczna

Back to top