REKRUTACJA 2019/2020

Od 25.02.2019r. rozpoczynamy rekrutację do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Prosimy Rodziców o składanie deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej w terminie: 25 luty-1 marca 2019r.

Deklaracje do pobrania w sekretariacie przedszkola.  

 

Rekrutacja na wolne miejsca - dla nowych dzieci  trwa w okresie:

11 marca-29 marca 2019r.

Rekrutacja dla nowych dzieci odbywa się zgodnie z harmonogramem.


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

do przedszkola dla dzieci urodzonych w latach 2014-2016

Data/godzina

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

25 luty – 1 marca

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli

11 marca – 29 marca 

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

12 kwietnia  o godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

12 kwietnia od godz. 13.00 –     18 kwietnia

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane (brak potwierdzenia w wyznaczonym terminie oznacza, że rodzic rezygnuje z zapisania dziecka)

19 kwietnia  o godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

Od 19 kwietnia  od godz. 13.00

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 


Postępowanie uzupełniające

13 maja o godz. 12.00

Informacja o wolnych miejscach w przedszkolach

13 maja od godz. 12.00

– 17 maja 

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.                                                 

24 maja o godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

24 maja od godz. 12.00

– 1 czerwca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane

7 maja o godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

od 7 czerwca od godz. 13.00

Procedura odwoławcza

30 sierpnia o godz. 13.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc


 


 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STARE BABICE W SPRAWIE REKRUTACJI do pobrania:

http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=458394

DEKLARACJA KONTYNUACJI do pobrania:

http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=458394

WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA  do pobrania:

http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=458394


Back to top