Dyżur wakacyjny w 2019 roku

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu w Bliznem  Jasińskiego  odbywa się  w  terminie:  01-12.VII.2019r
Zapisów dokonujemy w sekretariacie przedszkola  w dn. 03.06.2019r. – 14.06.2019r.

 Podczas zapisu należy:

- wypełnić Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny wraz z oświadczeniem do odbioru dziecka z przedszkola

- odebrać wyliczoną opłatę za dyżur

- dokonać opłaty gotówkowej – 35,00zł na zorganizowanie atrakcji, tzw. Rada Rodziców.

 Podczas zapisu dziecka do przedszkola należy zadeklarować:

 - okres korzystania z dyżuru - ilość dni

- ilość godzin dziennego korzystania z przedszkola  w celu wyliczenia  opłaty za dyżur.

 Opłaty za dyżur wakacyjny:

 - pobyt – 1,00zł za każdą rozpoczętą godzinę,

 - wyżywienie - 10,00zł za każdy dzień pobytu

 Z opłaty 1,00zł zwolnione są dzieci odbywające w roku szkolnym 2018/2019 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka).

Dyżur organizujemy dla Rodziców pracujących. W dyżurze uczestniczą dzieci, które w tym roku szkolnym uczęszczają do przedszkola. Minimalny czas pobytu dziecka: 8h/dziennie.

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka dokonujemy na konto: 27 8015 0004 0038 3969 2030 0001

Opłatę należy dokonać do dnia 26.06.2019r. z dopiskiem: DYŻUR WAKACYJNY 2019 oraz IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

Brak opłaty w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z dyżuru i skutkuje  skreśleniem dziecka  z dyżuru wakacyjnego.

Zapisu na dyżur wakacyjny należy dokonać  w sekretariacie każdego przedszkola. 


Uprzejmie informuję, iż dyżur wakacyjny w 2019 roku w przedszkolach
Gminy Stare Babice przedstawia się następująco:

Lp.

Jednostka

Dyżur wakacyjny

1

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego

ul. Kościuszki 1B

01 -12 lipca 2019 roku

2

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697

15 – 31 lipca 2019 roku

3

Przedszkola Niepubliczne:

”Jeżyk”                      - ul. Janowskiego 17,               „Słoneczny Domek”  - ul. Jakubowicza 24A, „Wesoły Brzdąc”       - ul. Kościuszki 33,          „Zielona Akademia”  - ul. Warszawska 768

 

01 -16 sierpnia 2019 roku

4

Przedszkole w Starych Babicach

ul. Polna 40

19 - 30 sierpnia 2019 roku

 

Back to top