Dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola niezbędna jest współpraca ze środowiskiem rodzinnym, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku, placówkami oświatowymi. Im lepiej jest zorganizowana, tym efektywniejsza staje się praca z dziećmi i na rzecz dzieci. 

~~~~~~

Sprzedaż pierniczków na Kiermaszu Mikołajkowym przez Rodziców.

~~~~~~

 Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga była partnerem Dnia Dziecka w 2016r. Zorganizowany został dla dzieci PIKNIK MATEMATYCZNO-SPORTOWY. Zakupiony przez fundację sprzęt sportowy,  pomoce dydaktyczne, nauczyciele wykorzystali do zorganizowania zabaw. Wolontariusze z fundacji pomagali w przeprowadzeniu konkurencji. Rada Rodziców sponsorowała upominki dla każdego dziecka.

~~~~~~

W ramach współpracy z Gminą Stare Babice i Powiatem Warszawskim Zachodnim organizujemy Turniej Układania Puzzli. Patronat honorowy imprezy pełni Wójt Gminy Stare Babice.


Współpracujemy z Przedszkolem w Starych Babicach - corocznie uczestniczymy w organizowanym przez placówkę Przeglądzie Tanecznym Przedszkolaków. 


Współpracujemy z Powiatem Warszawskim Zachodnim podczas "Rodzinnego Kolędowania". Dzięki p. Janowi Żychlińskiemu - Staroście Powiatu i p. Jolancie Stępniak - członek Zarządu Powiatu otrzymujemy środki na upominki dla uczestników kolędowania. 


Cyklicznie odwiedzamy gabinet stomatologiczny KWINTA-MED i dbamy o nasze zęby.


 Współpraca Przedszkola i Rady Rodziców w grudniowej akcji piernikowej  owocuje pozyskiwaniem co roku środków ze sprzedaży pierniczków podczas Kiermaszu Mikołajkowego na doposażenie przedszkola. Dochód w 2014r. przeznaczony został na zakup sprzętów fitnes dla dzieci. 


Wspiera nas  firma Vipolimex - sponsorujac nagrody na konkursy i wystawy, podarowujac dla przedszkola artykuły dekoracyjne.


W 2015r. fundatorem nagród w I Turnieju Układania Puzzli był Bank WBS - Oddział w Starych Babicach. 


Firma HEXE dostarcza nam dekoracje przestrzenne i folie ozdobne. 


Wspólnie z Rodzicami organizujemy i bawimy się na corocznym Festynie Rodzinnym.

~~~~~~

Back to top