Rok szkolny 2013/2014 ogłoszony został przez Ministra Edukacji Narodowej ROKIEM SZKOŁY W RUCHU.    W ramach projektu realizowana jest w szkołach i przedszkolach akcja "Ćwiczyć każdy może". Celem akcji jest promowanie w środowisku szkolnym i przedszkolnym aktywności fizycznej w połączeniu ze zdrowym odżywianiem i bezpieczeństwem.

Nasze przedszkole przystąpiło do akcji. Akcja uzupełnia zadanie planu rocznego "W zdrowym ciele - zdrowy duch".

Realizując projekt chcemy wzbogacić, urozmaicić prowadzone zajęcia fizyczne i ruchowe z dziećmi, przeprowadzić konkurs z aktywnego trybu życia oraz zorganizować z udziałem rodzin dzieci imprezy o charakterze sportowym. W każdym miesiącu pojawiać się będą nowe i ciekawe pomysły do realizacji z dziećmi.                 

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy przedszkola

Obszar I - zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej. Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności przedszkolnej, które dowodzą, że aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne. Napisanie dwóch scenariuszy aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego.


ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ

Nauczyciele przedszkola systematycznie w każdym tygodniu prowadzą zajęcia gimnastyczne z dziećmi. Do ćwiczeń nauczyciele używają  różnorodnych przyborów i sprzętu gimnastycznego. Dzieci mają do dyspozycji szarfy, woreczki, piłki, skakanki, hulajnogi, gumy do skakania, materace, hula-hop... Na poczet akcji "Ćwiczyć każdy może" przedszkole wzbogaciło swoje wyposażenie o nowe sprzęty i przybory, które umożliwiają organizowanie ciekawych zabaw i zajęć ruchowych.

W grupach starszych lubiących sportową rywalizację organizowane są konkurencje drużynowe. Gramy w unihokeja, zbijaka, dwa ognie. Organizując aktywność fizyczną nauczycielki  korzystają z gotowych zestawów ćwiczeń, propozycji zaczerpniętych z kursów i warsztatów, pomysłów własnych. 

Na potrzeby grup starszych został wprowadzony podział na zestawy ćwiczeń dla chłopców oraz dla dziewcząt. W każdym miesiącu mamy przyrząd lub grę zespołową wiodącą. W miesiącu marcu dla chłopców została wybrana gra w zbijaka a dla dziewcząt–skakanka.

W kolejnych miesiącach dla chłopców gry z wykorzystaniem piłki a dla dziewczynek gra w gumę. W maju planujemy wykorzystać pogodę i w ogrodzie z chłopcami jeździć na hulajnodze, a dziewczynki zachęcić do zabaw z hula-hop.

W ramach zabaw dowolnych dzieci sami organizują się w grupy i chętnie utrwalają nabyte na zajęciach umiejętności.


SPORTOWY BAL 

W tym roku do zabawy karnawałowej zaprosiła nas Leśna wróżka i Leśny skrzat. Bal miał charakter sportowy - oprócz zabaw i tańców przy muzyce były konkursy zręcznościowo - sprawnościowe. 

Po powitalnym tańcu i pierwszych pląsach uczestników odbyły się konkursy sprawnościowe. Na początek rywalizowały grupy najmłodsze w konkursie - galop na koniu pomiędzy pachołkami.

Kolejny konkurs dla grupy III i IV polegał na przejściu pod nisko zamocowaną poprzeczką. Konkurs nie był łatwy - wymagał dużo sprytu i zręczności. Zawodnicy poradzili sobie doskonale, poprzeczka spadła tylko 3 razy. Brawo!

Grupy najstarsze rozwieszały pranie - zadaniem każdej z drużyn było rozwieszenie za pomocą spinaczy skarpetek na sznurku. Skarpetki musiały być sparowane.

Zabawom, tańcom, pląsom tego dnia nie było końca. Wróżki, pajace, smerfy, motylki, królewny ... bawiły się doskonale. Tańczono w parach i solo, tworzyliśmy pociągi, kółeczka, były walce, disco, tańce "wygibasy".  Tańczyły przedszkolaki młodsze i starsze, tańczyły wszystkie panie. Ten dzień w przedszkolu był pełen ruchu.

Autor: Katarzyna Kielak


ĆWICZENIA PORANNE 

Chcąc zachęcić dzieci do ruchu i wzbogacić akcję MEN nauczycielki zadbały o to, by poranna gimnastyka - przed śniadaniem nie była nudna. Trzy najstarsze grupy spotykają się dwa razy w tygodniu na sali gimnastycznej i razem "wyginają ciało". Aktywnie zaczynają dzień porannymi ćwiczeniami przy muzyce.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ:

Scenariusz zajęć gimnastycznych - gr. 6 latki

Miejsce: sala gimnastyczna, podwórko przedszkolne

Ilość dzieci: 15 chłopców, 7 dziewczynek

Cele: - rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie zwinności i skoordynowanego działania, wdrażanie do reagowania odpowiednim ruchem na polecenie nauczyciela, doskonalenie umiejętności współpracy w zespołach, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Forma pracy: zespołowe, indywidualne

Pomoce: szarfy, piłka, taśma papierowa, skakanki, muzyka poważna np. The Four Seasons „La primavera”-I Allegro Vivaldi

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Grupa jest podzielona na dwa zespoły na zespół chłopców i dziewcząt. Każdy z zespołów ćwiczenia wykonuje osobno.

ZAJĘCIA DLA CHŁOPCÓW:

Część wstępna:

1) Zbiórka w szeregu. Odliczenie kolejności. Wykorzystanie elementów musztry zuchowej.

2) Zabawa bieżna „Ogonki” dzieci zaczepiają sobie szarfy- ogonki z tyłu za spodenki. Troje chłopców wkłada szarfy jak plecaczki. Na sygnał n-la chłopcy z ogonkami zaczynają biegać po Sali. Na hasło: złap ogonki osoby z plecaczkami starają się schwytać jak najwięcej ogonków.

Część główna:

Gra w „Zbijanego”(modyfikacja gry „W dwa ognie”). Z zespołu chłopców wybrane są dwie matki, zajmujące pola po przeciwległych stronach boiska. Boisko podzielone jest na trzy części, w zależności od ilości dzieci, środkowa część boiska jest odpowiednio większa od części zewnętrznych-pól matek. Matki rzucają do siebie piłkę starając się zbić dzieci poruszające się tylko w środkowej części. Można mierzyć tylko po niżej pasa. Uciekający stara się robić uniki, aby nie zostać trafionym. Zbity zawodnik schodzi z boiska. Wgrywa ostatnia osoba, która została na środkowym polu.

Część końcowa:

1. Marsz po obwodzie koła na zewnętrznych częściach stóp, ćwiczenia oddechowe ze skłonami.

ZAJĘCIA DLA DZIEWCZĄT:

Część wstępna:

Marsz po kole. Dziewczynki maszerują po obwodzie koła, nauczyciel rozdaje im skakanki.  Zabawa orientacyjno-porządkowa „Ptaszki do gniazd”. Dziewczynki układają skakanki w formie koła. Biegają w rytm muzyki, gdy muzyka ucichnie zajmują najbliższe gniazdo. Gniazd jest o jedno mniej niż ptaszków.

Część główna:

1) Ćwiczenia tułowia: „Sięgamy jak najdalej” Dzieci w siadzie klęcznym trzymają w obu rękach złożoną na pół skakankę; podnoszą skakanki w górę i wykonują skłony w przód (nie unosząc się z pięt), starając się sięgnąć skakankami jak najdalej, 
a następnie ponownie przechodzą do siadu.

2) Ćwiczenia mięśni brzucha: „Kołyska” Dzieci w siadzie prostym opierają stopy o środek skakanek, które trzymają za końce; przechodzą do leżenia tyłem z równoczesnym podciąganiem nóg skakankami, a następnie ponownie wracają do siadu prostego.

3) Ćwiczenia z elementem równowagi: „Przejście po wąskiej kładce” Dzieci układają skakanki w dowolny sposób na podłodze – przechodzą po nich, stawiając nogi, stopa za stopą; kto spadnie ze skakanki, musi przejście zaczynać od nowa.

4) Skoki: „Skaczemy przez skakankę”. Dzieci wykonują dowolne skoki przez skakankę (zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa).

Część końcowa:

1) Ćwiczenia wyprostne: „Jak najwyżej” Dzieci powoli podnoszą się z przysiadu, aż do wspięcia na palce; skakanki złożone na pół trzymają w rękach, starają się podnieść jak najwyżej.

2) Ćwiczenia uspokajające: Dzieci maszerują po kole w rytm tamburynu;  odkładają skakanki na miejsce.

Prowadząca: Edyta Zając 


Scenariusz  – GRA W UNIHOKEJA - 5 i 6-latki 

W ramach cotygodniowych ćwiczeń gimnastycznych w marcu chłopcy z IV i V grupy uczą się grać w unihokeja. Celem zajęć jest zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej, nauka uczciwego współzawodnictwa, a także rozwój motoryki.

CELE: rozwój zdolności motorycznych – w szczególności szybkości, zwinności, koordynacji ruchowej, doskonalenie prowadzenia piłki, podań i przyjęć, strzału do celu, współdziałanie w grupie, kształtowanie postaw koleżeńskich, kształtowanie poszanowania dla sprzętu i przyborów sportowych, dzieci poznają nowe dyscypliny sportu, podstawowe zasady i przepisy gry w unihokeja.

WIEK DZIECI: 5-6 lat

POMOCE: 2 bramki, kije 10sztuk (2 kolory), piłka, szarfy (do oznaczenia drużyn), słupki, laski gimnastyczne, ławki, „kamienie”, piłka.

 PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1) Ćwiczenia wprowadzające: Bieg przodem, tyłem, bokiem. Krążenie ramion do przodu i do tyłu (pojedynczo i oburącz). Krążenie biodrami. Skłony. Utrzymywanie równowagi chodząc po ławeczkach gimnastycznych. Skakanie po „kamieniach sportowych”. „Połóż się  - wstań”. „Walka kogutów”

 2) Zabawa z laskami gimnastycznymi „Zmień kij” – podawanie sobie lasek różnymi sposobami (w szeregu, rzędzie, w kręgu / nad głową, z ręki do ręki, za siebie, przed siebie).

3) Zabawa z piłką „Slalom” – dzieci siedzą jedno za drugim i toczą piłkę tak, aby wykonała slalom między nimi.

4) Prowadzenie piłki kijem w linii prostej (linia przyklejona na podłodze z taśmy malarskiej).

5) Prowadzenie piłki slalomem między słupkami i strzał do bramki (baz bramkarza).

6) Omówienie krótko zasad gry w unihokeja.

7) Mini mecz unihokeja – nauczyciel dzieli chłopców na 2 drużyny, każdą oznacza innym kolorem szarfy. Dzieci rozgrywają dwa mecze po 5 minut.

8) Zakończenie – drużyny dziękują sobie i przeciwnikom za grę.

 9) Sprzątanie sprzętu sportowego.

Prowadząca: Edyta Zając 


Scenariusz ćwiczeń porannych - gr.5 i 6-latków

Cele: nabywanie umiejętności kierowania ciałem poprzez ćwiczenia ruchowe, nabywanie umiejętności łączenia ruchów z muzyką, rytmem i manipulacją przyborem, rozwijanie motoryki dużej, kształtowanie prawidłowej postawy, kształtowanie zręczności, zwinności, doskonalenie rzutu prawą i lewą ręką,stwarzanie klimatu zachęcającego dzieci do regularnych ćwiczeń porannych, motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną, budowanie wiary we własne siły.

Zastosowane metody: czynna -ruch, samodzielne doświadczenia dzieci, słowna -instruktaż pochwały,oglądowa - pokaz

Formy pracy: zajęcia z całą grupą

Pomoce dydaktyczne wspomagające działanie: -magnetofon, płyty cd z muzyką skoczną, marszową, relaksacyjną(min: Strauss-Marsch Rodetkzky, Jorgen Ingmann- Drina Marsch, Benny Bee- Life is life, Bill Haley- Rock Arovnd The Clock, The Beateles-I Should Have Known Better, Boogie-Woogie Dream, muzyka relaksacyjna- „Harmonia i odprężenie”, Smerfne Hity), przybory w zależności od rodzaju ćwiczeń dla każdego dziecka (szarfy, obręcze, woreczki, piłki różnej wielkości, skakanki), chusta animacyjna.

Literatura: -K. Wlaźnik  „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” -M. Bondarowicz, T. Staniszewski „ Wielka księga zabaw i gier ruchowych".

ZESTAW I.

Przybory : woreczek dla każdego dziecka, muzyka marszowa: Strauss-Marsch Rodetkzky

1.Ćwiczenia organizacyjno- porządkowe- marsz po kole z woreczkiem na głowie.

2.Zabawa orientacyjno - porządkowa „Dotknij kamień”- dzieci poruszają się po sali w rytm muzyki na przerwę w muzyce dotykają kamień- woreczek.

3. Zabawa zręcznościowa „ Podrzuć  i złap”- podrzucanie woreczków oburącz, lewą, prawą ręką.

4.Zabawa „ Do celu”- dzieci wrzucają raz prawą , raz lewą ręką do obręczy( położonej na środku sali).

5.Zakończenie ćwiczeń- marsz po kole -wrzucanie woreczków do kosza.

ZESTAW II:

Przybory: skakanki, skoczna muzyka:  Bill Haley- Rock Arovnd The Clock, bębenek

1. Dzieci maszerują po obwodzie koła w rytm muzyki, rozdanie skakanek.

2. Zabawa „ Kółeczka”- na polecenie dzieci rozbiegają się po sali i układają kółeczka ze skakanek. Skoki obunóż, na jednej nodze do skakanek.

3. Ćwiczenia tułowia – skłony w przód. Dzieci trzymają skakankę ( złożoną na pół) za jej końce. Na polecenie podnoszą skakankę w górę, skłaniają się w przód sięgając skakanką jak najdalej, a następnie przechodzą do siadu klęcznego.

4. Ćwiczenia mięśni brzucha „ Kołyska”. Siad prosty dzieci trzymają skakankę za końce( złożoną na pół). Przechodzą do leżenia tyłem z jednoczesnym podciąganiem nóg skakanką i powrót do siadu prostego.

4. Zabawa bieżna „ Koniki”. Dzieci tworzą zaprzęgi z wykorzystaniem złożonej skakanki. Zaprzęgi poruszają się w rytm muzyki: galopem, kłusem, ciągną ciężki wóz( idą ciężko).

5. Ćwiczenia tułowia-skłony boczne „Wieje wiatr”. Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym. Skakankę złożoną na pół trzymają w górze i rytmicznie wykonują skłony w lewo i w prawo.

6. Marsz po kole w rytm bębenka-odkładanie skakanek na wyznaczone miejsce.

ZZESTAW III

Przybory: szarfy, muzyka marszowa:  Jorgen Ingmann- Drina Marsch

1.Zabawa orientacyjno -porządkowa „Załóż i stań”. Dzieci maszerują po całej sali w wysokim wspięciu na palcach. Kto otrzyma szarfę zakłada ją i zatrzymuje się w miejscu.

2.Zabawa „ Mycie podłogi”- ćwiczenia mięśni grzbietu. Dzieci klękają na obydwa kolana. Kładą szarfy na podłodze i przyciskają dłońmi końce. Odsuwają szarfę daleko w przód i przysuwają do siebie.

3. „Rzuty”- rzucanie szarfami w górę i łapanie ich.

4.Ćwiczenia wyprostne „ Mycie pleców”.Dzieci siadają skrzyżnie, przekładają szarfę za plecy, jedna ręka w górze, druga w dole.

5. „Skoki”. Dzieci kładą szarfy na podłodze i przeskakują ją obunóż przodem, tyłem, bokiem.

6. Ćwiczenia uspokajające i wyprostne. Dzieci zakładają złożone na pół szarfy na głowę. W rytm muzyki maszerują po obwodzie koła, odkładają szarfy na wyznaczone miejsce.

ZESTAW IV

Przybory: piłeczki, muzyka skoczna: Smerfne Hity,  pachołki

 • Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Schowaj- pokaż piłkę”. Dzieci wkładają piłkę między stopy, prostują się i trzymają ręce na boki. Wykonują skłony i zabierają piłkę, pokazują ją , trzymając w górze nad sobą. Na hasło „schowaj piłkę” wkładają ją między stopy.
 • Ćwiczenia mięśni grzbietu. Dzieci kładą się na brzuchu. Toczą piłki przed sobą z ręki do ręki, łokcie muszą znaleźć się nad podłogą.
 • „ Goń piłeczkę”- czworakowanie. Dzieci toczą piłkę ręką, głową jednocześnie chodząc na czworakach.
 • „Piłkarze”. Dzieci toczą piłką między dwiema nogami. Następnie toczą piłkę noga po wyznaczonym slalomie.
 • Zabawa „zamień piłkę”. Dzieci poruszają się w rytm muzyki na hasło „zmiana”muszą wymienić się piłką z najbliżej stojącą osobą.
 • Rzuty. Dzieci siedzą skrzyżnie. Rzucają piłkę w górę, klaszczą i łapią
 • Ćwiczenia uspokajające: marsz po obwodzie koła, trzymają piłką na otwartej dłoni. Odkładanie piłek w wyznaczone miejsce.

ZESTAW  V

Przybory: obręcze( jedna na dwoje dzieci), muzyka skoczna:  Boogie-Woogie Dream, muzyka relaksacyjna: „Harmonia i odprężenie”

 • Marsz parami przy muzyce: Każda para otrzymuje jedną obręcz
 • „Bieg zaprzęgów”- zabawa bieżna. Jedno dziecko wchodzi w obręcz, zakłada ją sobie pod pachy. Drugie chwyta obręcz stojąc z tyłu. Dzieci poruszają się w rytm skocznej muzyki.
 • Ćwiczenia mięśni grzbietu. Dzieci leża przodem, twarzami do siebie. Obręcz między dziećmi na ziemi. Chwytają obręcz oburącz na wysokości baków, łokcie proste. Unoszą obręcz w górę z lekkim skłonem tułowia w tył.
 • Zabawa na czworakach „Tunel”. Dzieci ustawione parami na obwodzie koła. Jedno dziecko siada skrzyżnie i trzyma obręcz ustawiona pionowo na ziemi, drugie staje przed obręczą  i przyjmuje pozycje przysiadu podpartego. Na sygnał dzieci idą przez tunel stworzony z obręczy tak długo, aż wrócą na swoje miejsce.
 • Podskoki: Obręcz leży na ziemi.. Jedno dziecko stoi wewnątrz, drugie na zewnątrz obręczy- po przeciwnych stronach. Na polecenie jedno wskakuje a drugie wyskakuje z obunóż z obręczy.
 • Ćwiczenia uspokajające -marsz po obwodzie koła parami. Odłożenie obręczy na wyznaczone miejsce.

Prowadząca: Marzena Borecka

Obszar IV - kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli. Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: udział nauczycieli i wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowej. 


SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ 

W ramach akcji "Ćwiczyć każdy może" w dniu 19.03.2014r. odbyła się Rada Pedagogiczna - szkoleniowa dla nauczycieli placówki. Osoba prowadząca: Jolanta Światłowska - instruktor gimnastyki korekcyjnej, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, specjalność; rehabilitacja ruchowa.
Temat: "Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci z wykorzystaniem dostępnych propozycji z literatury".
Rada szkoleniowa składała się z części teoretycznej i praktycznej.

 W części teoretycznej omówiono tematy: 
1. Etapy rozwoju motorycznego dziecka.
2. Znaczenie ruchu dla rozwoju dziecka.
3. Dobór ćwiczeń w zależności od wieku ćwiczących.
4. Zabawy i gry jako podstawowa forma ćwiczeń fizycznych w przedszkolu.
5. Omówienie zestawów ćwiczeń gimnastycznych dostępnych w materiałach szkoleniowych dla nauczycieli przedszkolnych.
W części praktycznej uczestniczki Rady brały aktywny udział w ćwiczeniach. 
Poznawały nowe warianty ćwiczeń z wykorzystaniem dostępnego sprzętu sportowego: ławeczki gimnastyczne, chodnik Weplay, kamienie rzeczne, jeżyki, chodnik korekcyjny, maszermaty, rozciągliwa chusta, rozciągliwa lina, piłki sensoryczne, zjeżdżalnia.
Nauczycielki uczestniczące w szkoleniu otrzymały zestawy ćwiczeń i zabaw ruchowych autorstwa prowadzącej oraz wykaz literatury uzupełniającej do tematu. 

Prowadząca: Jolanta Światłowska


UDZIAŁ NAUCZYCIELI W SZKOLENIACH ZEWNĘTRZNYCH

 W listopadzie i grudniu 2013r. dwie nauczycielki przedszkola uczestniczyły w szkoleniu: "Muzyka we mnie, w Muzyce Ja!" zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Carla Orffa. Program szkolenia obejmował: muzyczną podróż do Iranu, pojęcie czasu, muzyczne spotkanie z teatrem przed wiekami, warsztaty tańca izraelskiego, i żydowskiego, muzykę Orffa wśród nas oraz zabawy z rekwizytem. 

Obszar III - edukacja zdrowotna. Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu.


"ZABAWY ZIMOWE NA ŚNIEGU"- sport to zdrowie

- zajęcia z edukacji zdrowotnej promujące aktywność ruchową dziecka - Styczeń-Luty 2014

Cele: - 

 • kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
 • promowanie sportu ze względów zdrowotnych,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych,
 • przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej,
 • zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 • kształtowanie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, 
 • stosowanie prawidłowego ubierania się adekwatnego do pogody.

Formy pracy: indywidualna, zespołowa.

Metody pracy: słowne: pogadanka, rozmowa, czynne: zadań stawianych dziecku, rysunek, inscenizacja, oglądowe: pokaz, ilustracja.

Pomoce dydaktyczne :ilustracje z zachowaniami prozdrowotnymi, specjalnie przygotowany kącik z literaturą o zdrowiu, plastikowe sanki, kozaki, ciepła kurtka, rękawice, szalik, czapka, krem ochronny ilustracje przedstawiające dyscypliny sportowe, ilustracje przedstawiające bezpieczne i niebezpieczne zabawy na śniegu.

 1. Przebieg zajęć:
   ,,Zimowa pogoda”- pogadanka o zagrożeniach, które mogą wynikać z zimowej pogody. Poznanie sposobów przeciwdziałania marznięciu (rozcieranie rąk, tupanie), ustalenie z dziećmi, jak należy ubierać się podczas zimowej pogody (kozaki, ciepła kurtka, rękawice, szalik, czapka), stosowanie kremów ochronnych, konieczność oddychania nosem, nie ustami. Zrozumienie znaczenia świeżego powietrza dla zdrowia w różnych porach oku.
 2. ,,W zdrowym ciele – zdrowy duch” – n-l tłumaczy dzieciom, jak ważne jest uprawianie sportu dla naszego zdrowia. Dzieci wymieniają różne dyscypliny sportowe. Podpowiedzią są ilustracje ułożone na dywanie.
 3. ,,Jak dbać o zdrowie?”- zadaniem zespołów jest ułożenie 6-elementowej układanki   w całość, tak aby powstała z niej ilustracja przedstawiająca działania prozdrowotne. Na podstawie ilustracji dzieci opowiadają, jak dbać o zdrowie.                                                                                                                             
  1. zespół - spędzanie czasu na świeżym powietrzu (sport, spacery, gimnastyka),
  2. zespół -  mycie rąk, dbanie o higienę
  3. zespół - zjadanie owoców i warzyw, zdrowe odżywianie,
  4. zespół - prawidłowe ubieranie się adekwatne do pogody.
 4. ,,Bezpieczne zabawy na śniegu” – na podstawie ilustracji dzieci proponują, jak należy zachować się w danej sytuacji, aby zabawa była bezpieczna. Ustalenie reguł bezpiecznej zabawy na śniegu: staramy się zachować bezpieczna odległość podczas zjeżdżania z górki, nie rzucamy śnieżkami w głowę, bawimy się tylko na wyznaczonym terenie (nie bawimy się w pobliżu ulicy), nie wchodzimy na zamarznięte stawy.
 5. Ćwiczyć każdy może” - Wprowadzenie małej rozgrzewki rozciągającej mięśnie (skłony, skręty), krążenie tułowia, podskoki.
 6. ,,Zjeżdżanie z górki na sankach”- zabawy dowolne na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sanek- przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa. Sprawdzenie przez dzieci, czy stosownie ubrały się do panującej pogody. Lepienie bałwana, zdobywanie górki, chodzenie po śladach, rzucanie ścieżkami do celu.

 Autor: Anna Dębkowska-Gut


"WALCZYK NA ŚNIEGU" 

 Scenariusz zajęcia - „Walczyk na śniegu” – zabawy rozwijające aktywność ruchową i wrażliwość muzyczną dzieci z wykorzystaniem piosenki „ Biały Walczyk”. Scenariusz zajęcia w grupie 5-latków.

Cel główny: - wykorzystanie ciekawych metod i form pracy w rozwijaniu wrażliwości muzycznej dzieci, - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych.

Cele operacyjne- dziecko: - rozwija aktywność muzyczną, - zna aktualną porę roku, - bierze aktywny udział w zabawie, - swobodnie wypowiada się na temat poznanej piosenki: treść, rodzaj muzyki, - pamieta o zachowaniu bezpieczeństwa podczas zabaw na lodzie i jazdy na nartach, - koncentruje się na wykonywanych czynnościach, - aktywnie uczestniczy w zajęciach

Metody: słowa-  rozmowa, czynna - słuchanie piosenki ,pokaz, zadaniowa -  gra na instrumentach

Formy pracy: - grupowa, zespołowa, indywidualna

Pomoce dydaktyczne: płyta CD „ Biały walczyk:, instrumenty, napisy, ilustracje, karty pracy.

Przebieg zajęć:

 • Piosenka; „ Biały walczyk” – słuchanie piosenki i wspólna zabawa.
 • Omówienie treści piosenki i przypomnienie zasad bezpieczeństwa: zwrócenie uwagi na występujące sporty zimowe, przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z uroków zimy, zachowanie bezpieczeństwa podczas jazdy na łyżwach i nartach.
 • Gra na instrumentach przy piosence "Hej biały walczyk":
  • wybór instrumentów do piosenki – propozycje dzieci; ostateczny wybór nauczyciela
  • granie na instrumentach do piosenki nauczyciel „ dyrygent”
 • Kalambury – „Sporty zimowe”: -obrazki, dobieranie podpisów, właściwe i niewłaściwe zachowania na lodzie i śniegu: ustalenie zasad bezpiecznego korzystania z lodu i śniegu.
 • Zabawa ruchowa przy piosence „ Biały walczyk” - dziewczynki: łyżwiarki, - chłopcy: narciarze
 • Praca w zespołach: granie na instrumentach wybranych przez dziecko „dyrygent” według wskazanych instrumentów.
 • Karty zadaniowe.

Prowadząca: Agnieszka Dziewulska

Obszar VI - zajęcia zorganizowane. Zadanie skierowane do przedszkoli współpracujących z placówkami wychowania przedszkolnego lub z bibliotekami, domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia. KONKURS RECYTATORSKI

29 listopada w Przedszkolu miał miejsce finał Przedszkolnego Konkursu Recytatorskiego: "Jedz owoce i warzywa - w nich prawdziwa moc ukryta". Konkurs był dwuetapowy i polegał na przygotowaniu w domu, z rodzicami wiersza o tematyce zdrowotnej. W sali - przed Jury - w składzie którego znaleźli się Rodzice, nauczyciele, pracownicy przedszkola prezentowali się wszyscy uczestnicy. W finale znalazły się dzieci, które najlepiej zaprezentowały swoje umiejętności w grupach.Na występ finałowy dziarskim krokiem weszły: marchewki, pomidory, gruszki i jabłka, dynie, ogrodnik, witaminek, kucharki...

Konkurs był podsumowaniem "Kolorowego tygodnia", podczas którego w grupach rozmawiano o walorach odżywczych owoców i warzyw, powstawały piramidy żywieniowe, układaliśmy owocowo-warzywne menu, robiliśmy sałatki i surówki. Celem prowadzonej akcji było zachęcenie dzieci do zdrowego, pełnego witamin odżywiania.

Finał konkursu miał swoją niespodziankę - występ gr. "0". Obejrzeliśmy przedstawienie "Jesienny bal". Konkurs odbył się przy współudziale Rady Rodziców Przedszkola.

Autor: Anna Kośla


ZIMOWA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW - KONKURS SPORTOWY  

Sport to  zdrowie, bo aktywne  życie to  zdrowie- z taką myślą nasze przedszkole w Bliznem Jasińskiego zorganizowało zimowy konkurs promujący zdrowy, aktywny tryb życia. Inspiracją do tego przedsięwzięcia była niewątpliwie tegoroczna Olimpiada zimowa w Soczi. I choć ta jest raz na cztery lata, ufamy, że nasze przedsięwzięcie zimowe przekona do aktywnego trybu życia i zmobilizuje dzieci do codziennego ruchu. Brałyśmy pod uwagę fakt , iż w tym  okresie  sportowe emocje są we wszystkich niemal domach napięte pozytywnie. Uwzględniałyśmy to, że  w dzieciach panuje duch walki, rywalizacji i  wzmożona chęć naśladowania sportowców. Idąc w tym duchu, zorganizowałyśmy konkurs w oparciu o dyscypliny igrzysk zimowych.

Zaplanowałyśmy spotkania konkursowe w holu przedszkolnym, ponieważ w trakcie jego przeprowadzania nie spadło ani trochę śniegu. Ale dzieci  zainicjowane w budynku zabawy przenosiły z ochotą  na  teren ogródka przedszkolnego podczas wypoczynku na świeżym powietrzu. W czasie trwania konkursów przekazywałyśmy dzieciom   wiedzę sportową, wiadomości historyczne  na poziomie dziecka w wieku przedszkolnym. Były  momenty, w których dzieci chciały i miały okazję wykazać się sprawnością fizyczną uczestnicząc w zawodach, konkurencjach, ale nie tylko. Przedszkolaki mogły udowodnić  podczas zabawy, że zapamiętały skąd się wzięły igrzyska, dlaczego odbywają się co 4 lata, skąd pochodzi symbolika pięciu kółek olimpijskich, że podczas olimpiady zaprzestawano działania wojenne i wszelkie konflikty pomiędzy państwami, co w takich zawodach jest najważniejsze i wiele innych wiadomości. 

Konkurs sportowy  był w formie  dwutygodniowych zawodów i każdy dzień poświęcony był konkurencji w innej dyscyplinie oraz   wiedzy na jej  temat. Nasz przedszkolny konkurs rozpoczął się olimpijsko. Przygotowana była specjalna defilada zespołów - grup przedszkolnych, znicz olimpijski, który uroczyście zapłonął oraz konkurs wiedzy sportowej z uzupełnianiem wiadomości.

Nauczycielki, pani Iwona Iwańska -Brzeszcz i pani Katarzyna Żyżelewicz opowiedziały wszystkim zebranym skąd się biorą poszczególne  symbole olimpijskie, za co zwycięzcy otrzymują medale, jakie są te medale, co to jest podium. Dzieci  odpowiadały na poszczególne pytania konkursowe: Ile jest kółek olimpijskich? Jakie są ich kolory? Co oznaczają? Co to jest podium? Ile jest miejsc na podium i które jest najwyższe i najlepsze? W jakich dyscyplinach  sportowych zawodnicy biorą udział ? Wymień  nazwiska ulubionych sportowców i polskich faworytów. Co otrzymują najlepsi zawodnicy? Jakie są kolory medali?    

Odbył się także konkurs -niespodzianka pt. „Zgadnij kto to jest” . Należało odgadnąć kim jest osoba na zdjęciu z 1970 roku, łyżwiarka podczas jednych z zawodów sportowych. Okazało się w toku konkurencji, że jest nią nasza pani od korektywy- Pani Jola.   W ten sposób pokazała dzieciom i nam wszystkim , że ruch, sport dobrze jest uprawiać jak najwcześniej.  
Następnie przeszliśmy do treningów , ćwiczeń, by można było wystartować w poszczególnych dyscyplinach. Dzieci i nauczycielki ćwiczyły codziennie: były rozgrzewki oraz ćwiczenie  elementów niezbędnych do wykonania poszczególnych zadań sportowych.  

Jako pierwszy odbył się konkurs  w saneczkarstwie grupowym. Nauczycielki zaproponowały dzieciom dwa tory, stopniując trudności. Omówiły bardzo dokładnie sposób przejeżdżania przez tor, przypomniały dzieciom również jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać na zawodników i w jaki sposób ich uniknąć. Mierzono dzieciom czas, wyłoniono najlepsze   drużyny  i rozdano medale i inne dodatkowe nagrody. Te ostatnie otrzymały wszystkie dzieci, ponieważ wszystkie brały udział w konkursie.

Kolejnymi były :     

 • konkurs na najpiękniejszą jazdę figurową na lodzie, gdzie solistki, soliści      oraz pary taneczne pokazywały swoje umiejętności także akrobatyczne. Zawodnicy poruszali się w specjalnie do tego celu zrobionych kapciach       poślizgowych, dzięki którym jazda na parkiecie naprawdę przypominała jazdę na łyżwach;   
 • konkurs jazdy na nartach biegowych, które wykonane z tektury i sznurka przesuwały się niczym te prawdziwe Justyny Kowalczyk. Dzieci walczyły o medale z nie mniejszym od Niej zapałem;
 • konkurs drużynowy w hokeja na „lodzie” - w tym konkursie brały udział starsze grupy właśnie ze względów bezpieczeństwa. Młodsi koledzy przyglądali się zmaganiom i dopingowali zawodników - walka była zacięta ,ale rywalizacja zdrowa, a po kilku krótkich meczach wyłoniono zwycięzców. Spotkanie zakończono Quizem/konkursem wiedzy z hokeja.  Dzieci odpowiadały na poszczególne pytania
 • konkurs w skokach narciarskich - dzieci asekurowane przez nauczycielki „skakały” ze skoczni -zjeżdżalni. Wszyscy chcieli skakać, wszyscy chcieli być Kamilem Stochem. Konkurs jak poprzednie-zakończono wyłonieniem zwycięzców i wręczeniem medali.

Organizując ten konkurs dałyśmy dzieciom okazję do zdrowego spędzania czasu, do propagowania sportu i zdrowej, bezpiecznej  zabawy. Jako pedagodzy mamy nadzieję, że nasze działania już z małymi dziećmi nauczą , przyzwyczają i zachęcą młode pokolenie i ich rodziny do zdrowego spędzania czasu.                                                                                                                                 

Konkurs odbył się dzięki współpracy z Radą Rodziców Przedszkola.

Autor: Katarzyna Żyżelewicz


KONKURS NA NAJZDROWSZĄ KANAPKĘ 

 Zdrowe jedzenie to zdrowy przedszkolak, wszyscy o tym wiemy. Dlatego w każdą środę w naszym przedszkolu dzieci mają możliwość samodzielnego skomponowania sobie śniadania. Mają do dyspozycji pełnoziarnisty chleb, twarożki, sery, wędliny oraz mnóstwo warzyw, które z chęcią wykorzystują do tworzenia własnej kanapki.  Zdecydowanie bardziej przedszkolaki wolą robić sobie śniadania samodzielnie niż dostać je już gotowe. Jest to nie tylko bardziej atrakcyjne, ale przede wszystkim zdrowsze.

Nauczyciele wiedzą jak ważne jest odżywianie dzieci i jak wpływa na ich rozwój fizyczny i intelektualny. Dlatego we wszystkich grupach wychowawcy starają się przekazać dzieciom wiedzę na temat zdrowego sposobu odżywiania nie tylko w formie pogadanek, ale też degustacji warzyw i owoców, konkursów, zabaw. W trakcie zajęć w grupach powstały piramidy żywieniowe, układaliśmy menu, były spotkania ze specjalistą – intendent. W ten sposób chcą zachęcić dzieci do próbowania nowych rzeczy i wpojenia im zasad zdrowego stylu życia.

W ramach tego tematu zorganizowany został „Konkurs na najzdrowszą kanapkę”. Dzieci bardzo się zaangażowały i nawet nasze niejadki przekonały się do kolorowych warzyw i zajadały ze smakiem. Wszystkie dzieci bardzo dobrze się bawiły, układały na kanapkach uśmiechnięte buźki z papryki i ogórka, tworzyły własne kanapkowe dzieła. Zdrowe, kolorowe żywienie jest ważne od najmłodszych lat i każdy przedszkolak już o tym wie! Nagrodą była pochwała ze strony pani Basi – naszej intendentki, która na co dzień dba o właściwy jadłospis przedszkolaków.

Autor: Monika Ciećwierz


FESTYN "MŁODY, ZDROWY EUROPEJCZYK"

 W czwartek 20 czerwca 2013 r. w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego odbył się Festyn pod hasłem„Młody, zdrowy Europejczyk” zorganizowany dzięki Agencji Rynku Rolnego przy współpracy ze Związkiem Sadowników RP, Spółdzielnią Mleczarską „Mlekovita” i Royal Apple. Naszymi gośćmi tego dnia byli: Pani Agnieszka Rembisz z ARR, Pan Adolf Jarkowiec z ZOFO Urzędu Gminy w Starych Babicach, pracownicy ARR, członkowie Związku Sadowników oraz ekipa telewizyjna z TVR.
Na powitanie dla uczestników: przedszkolaków, ich panie  i zaproszonych gości - zabrzmiała piosenka  „Witaminki” , a potem były konkursy i zabawy kulinarne.

Tematem przewodnim było zdrowe żywienie. Podczas festynu segregowaliśmy owoce i warzywa, które nazywaliśmy nawet w języku angielskim, rozwiązywaliśmy zagadki smakowe,  układaliśmy zdrowe menu bez czekolady, ciastek i chipsów, malowaliśmy owoce i warzywa, poznawaliśmy zdrowotna piramidę. Dzieci samodzielnie przygotowywały kolorowe i bardzo zdrowe kanapki z serkami, szaszłyki owocowe oraz koreczki serowe, które zjedzone zostały na drugie śniadanie.  Hitem kulinarnym okazały się koktajle mleczno- owocowe przygotowane przez poszczególne grupy. Frajdy było co niemiara. A wszystkie posiłki smakowały ogromnie nie tylko dzieciom, ale i jury, a to było profesjonalne.

Konkursy przeplatane były piosenkami o zdrowych nawykach żywieniowych, zabawami i pląsami, a także dowcipnymi hasłami np. „Na dobry humorek, świeży pomidorek”, „Chcesz mieć figurę modelki, to zjadaj brukselki”, czy też „Jak nie chcesz być chory, zjadaj kalafiory”… Niektórym udało się nawet udzielić pierwszego w życiu wywiadu. Za wykonane podczas festynu zadania  grupy otrzymywały punkt- i to nie byle jaki -  tylko zdrową pomarańczową marchewkę. Tego dnia humory i apetyt nam dopisywały. W podziękowaniu przedszkolaki otrzymały upominki ufundowane przez ARR oraz Telewizję TVR. Jednak nie to było w tym dniu najważniejsze...

Festyn pokazał, że każdy przedszkolak z Bliznego potrafi zrobić samodzielnie kanapkę, owocowe szaszłyki i serowe koreczki, chętnie zjada surowe owoce i warzywa oraz serki – oczywiście te z Mlekovity.

Każdy też  wie co jeść -  by zdrowie mieć !!!
 
Autor: Marzena Borecka


SPOTKANIE I KONKURS Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM

Co zrobić kiedy ktoś leży i się nie rusza? Jak sprawdzić czy oddycha? Kiedy wezwać pogotowie? Takie i inne pytania zadawał nam ratownik medyczny, z którym spotkała się z grupa "Niezapominajek".

W ramach akcji bezpieczeństwo i zdrowie gość: p. Michał -  ratownik medyczny przekazał wiedzę i umiejętności 5-latkom z naszego przedszkola.

Na spotkaniu dzieci omawiały wyposażenie przedszkolnej apteczki, dzieliły się swoimi przygodami z użyciem plastrów, bandaży, wody utlenionej. Każdy przedszkolak musiał wykazać się opiekuńczością w stosunku do misia - nakleić na skaleczone miejsce plaster opatrunkowy. Zaproszony ratownik oceniał wykonanie zadania, a gdy było potrzeba dokonał instruktażu. Misie z naklejonymi plasterkami pozowały chętnie razem ze swoimi opiekunami do pamiątkowych zdjęć.

Autor: Katarzyna Kielak


DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO - 02.06.2014r.  
2 czerwca w ramach obchodów Dnia Dziecka w Przedszkolu zorganizowano zawody sportowe. Zawody odbywały się w salach z powodu kaprysów czerwca - deszczu i zimna. Na zawodników czekało 8 dyscyplin. Każda grupa-drużyna zaliczała poszczególne zadania sprawnościowe przechodząc z sali do sali. Za poprawne wykonanie konkurencji zawodnicy otrzymali w nagrodę rzepowe paletki z piłką. Posłużą do zabaw z rodziną: w ogrodzie, na łące i plaży podczas wakacji. 

Back to top