Autor: Agnieszka Dziewulska

Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci stanowi podstawowe zadanie przedszkola, przed których postawieni są nauczyciele i Rodzice. W każdym działaniu, które jest podejmowane w przedszkolu staramy się eliminować zagrożenia i niebezpieczeństwa otaczającego dzieci świata.  

Przedszkole w ramach niniejszego programu prowadzi działania profilaktyczne, które mają za cel:

 • uświadomienie dzieciom zagrożeń występujących w jego najbliższym otoczeniu: dom, przedszkole, droga do przedszkola
 • kształtowanie umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia
 • poznanie zasad dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
 • promowanie i kształtowanie zdrowego stylu życia.

Program ułożony jest w dwa bloki tematyczne:

 • Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka w przedszkolu i poza nim - bezpieczeństwo w przedszkolu i ogrodzie, bezpieczeństwo na drodze, bezpieczeństwo z urządzeniami i przyrodą, w kontaktach z nieznajomymi, w świecie wirtualnym.
 • Higieniczny i kulturalny tryb życia dziecka - higiena osobista, higiena żywienia, otoczenia, narządów zmysłów, promocja zdrowia, higiena wokół nas, aktywność ruchowa i zapobieganie wadom postawy.

Autor: Marzena Borecka, Edyta Zając

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom przedszkolaków, a także oczekiwaniom rodziców stworzyłyśmy dodatkowy program plastyczny „TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK”. Prowadzone zajęcia przeznaczone są dla dzieci 5-letnich uczęszczających do Przedszkola w Bliznem Jasińskiego i mają charakter zajęć dodatkowych.

Założeniem programu jest wzbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci, rozwijanie ich zdolności manualnych oraz twórcze zagospodarowanie czasu spędzonego w przedszkolu.  Pragniemy rozwijać  naturalne i rozwojowo uwarunkowane zdolności i umiejętności każdego dziecka. W atrakcyjny sposób pomóc dzieciom zrozumieć świat, wprowadzić w kulturę plastyczną oraz stymulować naturalne predyspozycje przedszkolaka.

Program ma na celu rozwijanie wyobraźni, pomysłowości, odkrywaniu przyjemności tworzenia. Stosowane techniki plastyczne pomogą dziecku rozwinąć sprawność manualną, poczucie ładu, porządku i estetyki. Prowadzone zajęcia spełniają jeszcze jedną ważną funkcję – terapeutyczną. Wszelka działalność plastyczna rozładowuje napięcia, uspokaja, odpręża, uczy cierpliwości, wiary w siebie. Pozwala przeżyć prawdziwy sukces oraz daje poczucie sprawstwa.

Stosowane techniki plastyczne:

 • MALARSTWO - farby plakatowe, malowanie nitką, malowanie gąbką, malowanie na szkle
 • RYSUNEK - kredki, ołówek, tusz, świeca, kreda, flamastry
 • WITRAŻ - papier, bibuła
 • MAŁE FORMY RZEŹBIARSKIE - glina, modelina, masa papierowa, plastelina, masa solna, masa gipsowa
 • MAŁE FORMY GRAFICZNE - stemplowanie, odciskanie
 • COLLAGE, FROTAGGE
 • PRACA NA MATERIALE NATURALNYM - tzw. "dary natury"
 • PRACA Z TKANINĄ - wiązanie, szycie, malowanie

Autor: Katarzyna Kielak

W roku szkolnym 2015/2016 w grupie „Stokrotki” realizowany jest „Profilaktyczny program logopedyczny”. Zajęcia odbywają się co drugi piątek.  

Program ma na celu stymulowanie rozwoju mowy dzieci.

W czasie zajęć podejmowane są działania w zakresie:

 • usprawniania motoryki narządów artykulacyjnych w formie ćwiczeń języka: „malowanie sufitu, wbijanie gwoździ”
 • usprawnianie aparatu oddechowo-fonacyjnego poprzez zabawy w dmuchanie: wykorzystanie zabawy z bańkami mydlanymi
 • ćwiczenia kształtujące umiejętności językowe z wykorzystaniem dyktafonów
 • doskonalenie fleksji i składni
 • zajęcia logorytmiczne

Program zakłada grupowe zajęcia logopedyczne i ścisłą współpracę z pozostałymi nauczycielami grupy.

Autor: Marta Rogowska 

„Program zajęć wspomagający gotowość szkolną dziecka” powstał w odpowiedzi na zaobserwowane trudności w obszarach percepcyjno-motorycznych starszych przedszkolaków.

Program jest adresowany do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z grupy integracyjnej. Jego celem jest stymulowanie naturalnego rozwoju dziecka poprzez usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych mających kardynalne znaczenie w procesie przyswajania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń, a w konsekwencji umiejętności, które ułatwią start do szkoły.

Metody, formy pracy oraz stopień trudności zadań są dostosowane do indywidualnych predyspozycji, możliwości i wieku dzieci. Program ten jest dodatkową formą wspierania rozwoju dziecka podczas jego pobytu w przedszkolu. Zapewnia integrację i współpracę rówieśników. Zajęcia prowadzone są w sposób atrakcyjny dla dzieci. Podczas zajęć wykorzystywane są różne  pomoce, materiały o ciekawych strukturach.

Program jest otwarty na własną inwencję nauczyciela. Daje możliwość takiego korzystania z treści edukacyjnych, by można je było modyfikować i elastycznie dostosować do aktualnych potrzeb dzieci i realizowanej tematyki kompleksowej.

Autor: Agnieszka Dziewulska

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż – a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem!” Konfucjusz

Zabawa badawcza, jak każda inna zabawa jest działalnością bezinteresowną, nie jest ważny dla dziecka rezultat ani materialny efekt, lecz samo działanie, które do niego doprowadziło. Ideą powstania programu była chęć dostarczenia dziecku niezliczonej ilości nowych przeżyć związanych z odkrywaniem właściwości i zjawisk, zaspokojenie ciekawości świata i dociekliwości dziecka.

Zabawa badawcza proponowana w programie ma rozbudzić u dzieci ciekawość otaczającym światem przyrody, nauczyć dziecko prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków. Osiągnięcie celu zapewnia  nauczyciel stwarzając warunki do dokładnej obserwacji, kierując uwagą, zainteresowaniami, właściwym zachowaniem dziecka, wspomagając w dokonywaniu właściwych spostrzeżeń  oraz dostosowując posiadaną wiedzę do możliwości percepcyjnych dziecka.

Tematyka zabaw i eksperymentów:

 • Czy rośliny piją wodę?

 • Wulkan

 • Mieszamy płyny

 • Eksperyment z balonem

 • Eksperyment świeczkowy

 • Latająca kulka

 • Tęczowy wir mleczny

 • Dlaczego budujemy kopuły?

 • Jak włożyć jajko do butelki?

 • Co niszczy butelkę?

 • Hodowla kryształów

 • Co pływa, co tonie?

 • Przyjaźń kolorów

 • Gumowe jajko, czyli co potrafi ocet?

 • Co łączy rodzynki i łodzie podwodne? - czyli kilka słów o wodzie gazowanej

Back to top