"Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice - wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

Projekt trwa od września do czerwca, w roku szkolnym 2019/2020. W ramach projektu realizujemy zajęcia z: dogoterapii, muzykoterapii, sensoryki, kodowania i terapii ręki.  Dzieci uczestniczą w zajęciach indywidualnych i zespołowych. Prowadzący to wyspecjalizowani terapeuci.                                                          W ramach projektu pozyskaliśmy dla przedszkola cenne pomoce dydaktyczne do gabinetów trapeutycznych, pomoce do zajęć grupowych w salach dydaktycznych, sprzęt sportowo-rekreacyjny: rowerki, huśtawkę.

Back to top