Rada rodziców

Rada rodziców 2021/2022

Przewodniczący – Pani Agnieszka Zasłona
Za-ca przewodniczącego– Pani Klaudia Krzyczkowska
Skarbnik – Pani Anna Wojtowicz
Sekretarz – Pani Agata Kłódkiewicz

Komisja Rewizyjna:
Pani Agata Domańska – Burzyńska
Pani Izabela Lipowicz – Szpinak
Pan Marek Frankowiak
Pani Iwona Załuska

Podjęte uchwały

Lorem Ipsum (.pdf)

Proponowana składka miesięczna

Rada Rodziców po przeanalizowaniu wydatków oraz sprawozdania finansowego za zeszły rok ustaliła że składka na Radę Rodziców w roku 2021/2022 pozostaje bez zmian i wynosi 35 zł miesięcznie na każde dziecko. W tytule przelewu prosimy wpisać „dane dziecka, grupa”

Przeznaczenie składek

Wszystkie składki wpłacane na Radę Rodziców są przeznaczane na atrakcje oraz dodatkowe wyposażenie dla dzieci. W związku z panującą pandemią wszystkie uroczystości, warsztaty, atrakcje będą odbywać się w każdej z grup oddzielnie. Rada Rodziców planuje pokryć koszty jednej wycieczki dla każdej z grup, warsztaty, prezent świąteczny za ok. 50zł dla każdego dziecka. Rada Rodziców wyposażyła każdą z grup w laminarkę, dzięki której wszystkie materiały edukacyjne/pomoce wieszane na tablicach mogą być zalaminowane i dezynfekowane. 

Wyprawka plastyczna 100zł

Składka na wyprawkę plastyczną w wysokości 100zł wpłacamy na konto Rady Rodziców. Każda grupa dysponuje zgromadzoną ze swoich wpłat kwotą zgodnie ze swoimi potrzebami, zgłaszanymi przez nauczyciela. Zaleca się współpracę przedstawiciela grupy z wychowawcą w celu planowania oraz organizowania zakupów. W tytule przelewu prosimy wpisać „dane dziecka, grupa, wyprawka plastyczna”

Nowy rachunek bankowy

Rada Rodziców posiada nowy rachunek bankowy w banku Millenium.
Nazwa: Przedszkole w Bliznem Jasińskiego,
nr konta: 67 1160 2202 0000 0004 7406 1684

Współpraca

Gorąco zachęcamy do współpracy KAŻDEGO kto chce działać na rzecz naszego przedszkola. Jesteśmy otwarci na propozycje warsztatów, wycieczek oraz atrakcji które chcieliby Państwo aby zostały zorganizowane w naszym przedszkolu.

Kontakt

Uwagi, komentarze i sugestie na temat organizowanych zajęć prosimy kierować do przedstawiciela swojej grupy. 

Skip to content