Zajęcia logopedyczne

Logopeda zajmuje się terapią pacjentów z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Ocenia:

 • tor oddechowy i siłę wydechu,
 • sprawność mięśni: języka, warg i podniebienia,
 • napięcie mięśniowe w obrębie twarzy,
 • wymowę dziecka pod względem poprawności artykulacyjnej,
 • umiejętność nadawania i rozumienia mowy,
 • słuch fonematyczny,
 • pamięć słuchowo- słowną,
 • kinestezję artykulacyjną,
 • czynności w obrębie aparatu artykulacyjnego takie jak: gryzienie, żucie, połykanie,
 • kontakt wzrokowy, 
 • komunikację niewerbalną (gesty),
 • lateralizację.

Terapia logopedyczna zawsze jest dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka i trudności, które zostały zaobserwowane w trakcie diagnozy lub badania przesiewowego. Dotyczyć może np. ćwiczeń:

 • rozumienia i prawidłowego użycia: rzeczowników, czasowników, przymiotników, przysłówków, przyimków, zaimków, liczebników,
 • fleksyjnych,
 • mających na celu naukę prawidłowego kontaktu wzrokowego,
 • doskonalących rozumienie relacji: przyczyna/ skutek,
 • naśladownictwa,
 • zwiększających zasób słownictwa,
 • oddechowych, 
 • słuchowych, w tym ćwiczeń słuchu fonematycznego,
 • usprawniających narządy artykulacyjne,
 • prawidłowego: gryzienia, żucia i połykania,
 • poszerzających pułap pamięci słuchowo- słownej,
 • prawidłowej artykulacji,
 • emisji głosu,
 • upłynniających mowę,
 • grafomotorycznych,
 • ogólnorozwojowych.
Zadania Logopedy

Logopeda zajmuje się terapią pacjentów z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Ocenia:

 • tor oddechowy i siłę wydechu,
 • sprawność mięśni: języka, warg i podniebienia,
 • napięcie mięśniowe w obrębie twarzy,
 • wymowę dziecka pod względem poprawności artykulacyjnej,
 • umiejętność nadawania i rozumienia mowy,
 • słuch fonematyczny,
 • pamięć słuchowo- słowną,
 • kinestezję artykulacyjną,
 • czynności w obrębie aparatu artykulacyjnego takie jak: gryzienie, żucie, połykanie,
 • kontakt wzrokowy, 
 • komunikację niewerbalną (gesty),
 • lateralizację.

Terapia logopedyczna zawsze jest dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka i trudności, które zostały zaobserwowane w trakcie diagnozy lub badania przesiewowego. Dotyczyć może np. ćwiczeń:

 • rozumienia i prawidłowego użycia: rzeczowników, czasowników, przymiotników, przysłówków, przyimków, zaimków, liczebników,
 • fleksyjnych,
 • mających na celu naukę prawidłowego kontaktu wzrokowego,
 • doskonalących rozumienie relacji: przyczyna/ skutek,
 • naśladownictwa,
 • zwiększających zasób słownictwa,
 • oddechowych, 
 • słuchowych, w tym ćwiczeń słuchu fonematycznego,
 • usprawniających narządy artykulacyjne,
 • prawidłowego: gryzienia, żucia i połykania,
 • poszerzających pułap pamięci słuchowo- słownej,
 • prawidłowej artykulacji,
 • emisji głosu,
 • upłynniających mowę,
 • grafomotorycznych,
 • ogólnorozwojowych.
Skip to content