Aktualności

Praca dla nauczyciela

Konkurs ,,Cała Rodzina język wygina"
Terminy dyżurów wakacyjnych

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Stare Babice

 w roku szkolnym 2022/2023

Przedszkole/oddział przedszkolny jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Planowanie przerw w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w okresie wakacyjnym związane jest z prowadzonymi w tym czasie pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

24 kwietnia 2023 r.  rozpoczynają się zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych w szkołach.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy placówek:

 Dyżury 2023

 

Skip to content