Aktualności

Piknik rodzinny

VII Konkurs środowiskowy

Drodzy Rodzice już od poniedziałku, 15 kwietnia, zaczynamy zbiórkę makulatury i zużytych telefonów komórkowych 🗞️📱 Gorąco zachęcamy do udziału w akcji 💪 Zbiórka trwa do 30 kwietnia ❗

Kiermasz, herbatka dla seniora, dzień babci i dziadka

Podstawowe Informacje o rekrutacji 2024

Zbiórka na rzecz zwierząt

Talent show

Konkurs fotograficzny

Pory posiłków

Terminy dyżurów wakacyjnych 2023

Karta zgłoszenia dziecka

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Stare Babice w roku szkolnym 2022/2023

Przedszkole/oddział przedszkolny jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502) oraz wniosków dyrektorów przedszkoli uzgodnionych z radami rodziców poszczególnych przedszkoli.

Planowanie przerw w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w okresie wakacyjnym związane jest z prowadzonymi w tym czasie pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

24 kwietnia 2023 r. rozpoczynają się zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych w szkołach.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy placówek.

W roku szkolnym 2022/2023 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach, będzie organizowana
w następujących terminach:

Tabela dyżurów wakacyjnych

Zasady rekrutacji

I. Zasady ogólne
1. Dyżur wakacyjny jest organizowany od 1 lipca do 31 sierpnia 2023 r. dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Babice.
2. Decyzję o organizacji działalności poszczególnych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach w okresie wakacji, w tym o liczbie miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole w okresie wakacji podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola.
3. Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kierując się zasadą pierwszeństwa złożenia wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

II. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
1. Podstawą przyjęcia dziecka jest wykonanie przez rodziców/opiekunów prawnych następujących czynności:
1) wypełnienie, podpisanie i dostarczenie karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do danego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole w terminie od 24 kwietnia 2023 r. do 8 maja 2023 r. do godziny 12.00. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka dostępna będzie w placówce 11 maja 2023 r. od godziny 13.00.
2) Rodzice/opiekunowie prawni dziecka przyjętego na dyżur wakacyjny zobowiązani są do wniesienia opłaty za pobyt oraz za wyżywienie w terminie od 11 maja 2023 r. do 16 maja 2023 r. na rachunek wskazany przez dyrektora placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Wysokość opłaty określa dyrektor placówki.
2.
1) Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole. Lista dzieci przyjętych ogłoszona będzie w placówce 19 maja 2023 r. o godzinie 13.00.
2) Rezygnację z dyżuru wakacyjnego należy zgłosić pisemnie najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem dyżuru, w przeciwnym razie nie będą zwracane poniesione koszty.

Pliki:

Zasady rekrutacji

Terminy dyżurów wakacyjnych w przedszkolach

Karta zgłoszenia dziecka

 

Praca dla nauczyciela

Konkurs ,,Cała Rodzina język wygina"
Terminy dyżurów wakacyjnych

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Stare Babice

 w roku szkolnym 2022/2023

Przedszkole/oddział przedszkolny jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Planowanie przerw w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w okresie wakacyjnym związane jest z prowadzonymi w tym czasie pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

24 kwietnia 2023 r.  rozpoczynają się zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych w szkołach.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy placówek:

 Dyżury 2023

 

Skip to content