Język angielski

JĘZYK ANGIELSKI

 Zajęcia języka angielskiego w naszym przedszkolu prowadzone są dwa razy w tygodniu w grupach 3-4- latków po 15 minut i w grupach 5-6- latków po 30 minut w oparciu o autorski program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrkowska).

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu opiera się przede wszystkim na dwóch sprawnościach: mowie i słuchaniu. Nadrzędnym celem jest osłuchanie dzieci z brzmieniem języka angielskiego, prezentowanie poprawnej wymowy i intonacji, jak również rozumienie ze słuchu. Natomiast poprzez sprawność mówienia, dziecko powtarza słowa, zwroty, wierszyki, śpiewa piosenki.

Głównym celem zajęć jest motywowanie dzieci, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych oraz:

-wzbudzanie zainteresowania językiem angielskim poprzez stosowanie różnych atrakcyjnych dla dzieci aktywności

-umożliwienie osłuchania się z językiem angielskim w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w trakcie zajęć, zabaw oraz ćwiczeń związanych ze słuchaniem bajek i historyjek w języku obcym, które były następnie omawiane

– stwarzanie w trakcie zajęć warunków do ekspresji, wyrażania emocji, doskonalenie umiejętności współpracy z rówieśnikami

– motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu, pozytywne ocenianie oraz dostosowywanie sposobu nauczania do możliwości indywidualnych dziecka

– tworzenie sytuacji doskonalących pamięć i kształcących podstawowe kompetencje komunikacyjne, sprzyjających uczeniu się słownictwa oraz prostych konstrukcji zdaniowych

ZAŁOŻENIA METODYCZNE

 • Zabawa – jako podstawowa forma nauki języka obcego, gdzie dzieci uczą się ,,bezwiednie”,
 • Przyswajanie wiedzy w sposób całościowy – używanie prostych, krótkich sformułowań opartych na gestykulacji i mimice,
 • Zasada spirali-powtarzanie tych samych słów, stopniowo wzbogacając je o nowe elementy,
 • Metoda naturalna – dziecko kształtuje swój język poprzez kontakt z najbliższymi, obserwację i badanie najbliższego środowiska w jakim się znajduje,
 • Metoda audiowizualna – oddziaływanie przez obraz, dźwięk, rym i rytm; uczenie poprzez własne sposoby kojarzenia dźwięku z obrazem,
 • Metoda Total Physical Response – metoda reagowania całym ciałem, która polega na zastosowaniu aktywności ruchowej w procesie kształcenia.

FORMY PRACY:

 • indywidualna
 • w parze
 • w zespole
 • w całej grupie

Takie możliwości pracy nie tylko uatrakcyjnią zajęcia, ale również rozwiną umiejętność pracy we własnym tempie, a także udoskonalą sprawność współpracy z rówieśnikami i poszerzą postawy społeczne.

TECHNIKI PRACY:

 • wielokrotne powtarzanie wyrażeń
 • zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi
 • rozpoznawanie dźwięków
 • dobieranie w pary obrazków i słów
 • wyszukiwanie różnic
 • budowanie historyjek obrazkowych
 • organizowanie gier dydaktycznych
 • przygotowywanie inscenizacji

Obszary tematyczne i leksykalne:

liczby 1-20
kolory
zabawki i gry
części ciała
ja i moja rodzina

ja i moi przyjaciele

ja i mój dom

środowisko naturalne: rośliny i zwierzęta (domowe, hodowlane i dzikie)

jedzenie: warzywa, owoce, napoje, ‘fast food’
posiłki
przedmioty codziennego użytku w domu i w przedszkolu
uczucia i upodobania
ubrania
sklep i zakupy
zawody i zajęcia
czynności codzienne
zdrowie i higiena osobista
wygląd, cechy fizyczne
środki transportu
kształty
czas: pory roku, dni tygodnia, pory dnia

Skip to content