Integracja sensoryczna

OBJAWY ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 • Słaba równowaga
 • Trudności z koncentracją uwagi, rozumieniem poleceń
 • Preferuje tylko pewne typy jedzenia lub się przejada
 • Choroba lokomocyjna lub unikanie huśtawek
 • Nie lubi się ubierać albo preferuje niektóre ubrania
 • Nadmierna reakcja na mycie włosów, obcinanie, strzyżenie
 • Nadwrażliwość na dźwięki
 • Trudności ze zrozumieniem poleceń
 • Zbyt lekko lub zbyt mocno ściska przedmioty
 • Trudności z pisaniem, rysowaniem, kolorowaniem
 • Częste potykanie się, niezgrabność ruchowa
 • Chodzenie na palcach
 • Chodzenie na boso
 • Trudności z jazdą na rowerze
 • Nie lubi przytulania, lub ciągle ociera się, uderza o przedmioty
 • Narzeka na drażniące metki.
Skip to content