Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia umuzykalniające zawierają trzy podstawowe formy aktywności: ruch, śpiew, ćwiczenia i zabawy słuchowo- rytmiczne. Celem zabaw i ćwiczeń muzycznych jest przejście dziecka od biernego do uważnego i aktywnego słuchania, zarówno indywidualnie jak i w grupie, wyrobienie koordynacji ruchowo- słuchowej, poznawanie cech dźwięków – ich wysokości, barwy, czasu trwania. Dzieci rozwijają umiejętności rytmiczne i wokalne poprzez klaskanie, tupanie, gestodzwieki, gre na instrumentach, śpiew piosenek. Na zajęciach wykorzystujemy m.in metody pracy wg C. Orffa, E. Jacques- Dalcroze’a, Z. Kodalya, zabawy inhibicyjno-incytatyjne. Dajemy czas na improwizacje ruchowe do muzyki a także uczymy się układów.

Skip to content