Informacje

1. Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole wylicza się na podstawie:  Uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Babice.

Opłata za pobyt:

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-12.30.

W godzinach 7.00-7.30 i 12.30-17.30 wysokość opłaty wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

Kwota opłaty za pobyt zostaje wyliczona na zasadzie pomnożenia liczby godzin obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu  przez 1,30zł.

Opłata 1,30zł dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.


Opłata za żywienie:

Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci od dnia 01.09.2019r. wynosi  15,00 zł i obejmuje zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

Opłaty za posiłki dla dzieci wynoszą:

  1. śniadanie wraz z II śniadaniem 5,00 zł
  2. obiad  zł 8,00 zł
  3. podwieczorek  2,00 zł

Opłaty ustalone na podstawie ust.1. wnosi się z góry za miesiąc, w którym następuje korzystanie z żywienia w przedszkolu najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca.

Kwota opłaty za wyżywienie zostaje wyliczona na zasadzie pomnożenia liczby dni roboczych w danym miesiącu przez łączną kwotę zadeklarowanych dziennie posiłków.

W przypadku nieobecności dziecka  opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności.

Zgłoszenie nieobecności dziecka należy dokonać w dniu poprzednim lub w dniu nieobecności do godz. 8.15.

2. Wyposażenie przedszkolaka

1. Duży koc 160x200cm powleczony w poszwę* – rogi koca należy przyszyć w poszwie, jasiek, piżamka dostosowana do pory roku* – nie    dotyczy 5 i 6- latków.
2. Kapcie, 2 worki, kostium gimnastyczny* (biała koszulka, granatowe lub czarne spodenki).
3. Mały ręcznik z pętelką*,  chusteczki do nosa w pudełku, szczoteczka do zębów oraz pasta.
4. Szczotka do włosów lub grzebień*.
5. Ubrania na zmianę dostosowane do pory roku. 

*na wymienionych rzeczach prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka

4. Rodzicu Pamiętaj

  • Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane, w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie.
  • Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.
  • Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, dzieci leżakujące: pidżamę i poszwę, 2 worki:  jeden ze strojem gimnastycznym, drugi na kapcie w szatni. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.
  • Dzieci mogą przynosić do przedszkola swoje zabawki tylko w dni ustalone z nauczycielami w grupie. Za zepsucie i zagubienie zabawek przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
  • Przedszkole nie ponosi również odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.

*Zapis zgodny ze Statutem Przedszkola

Skip to content