W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu realizujemy projekty:


Innowacja pedagogiczna: „Oczami patrzymy, uszami słuchamy, nosem wąchamy, a naszymi rękoma wszystkiego dotykamy

- zabawy sensoryczne w przedszkolu”

Cele innowacji:

1. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

2. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

3. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

4. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.


W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu realizujemy projekty:


Innowacja pedagogiczna "Dobre maniery znamy - w świat z nimi wyruszamy".


"Bohater tygodnia" 

Grupa "Niezapominajki" zainspirowana pomysłem  Carmen Ibanez Sandin  bawi się w bohatera tygodnia. W każdym tygodniu wybrane Dziecko- Bohater jest najważniejszą osobistością w grupie. Rodzice wraz z dzieckiem przygotowują książeczkę, w której bohater opisuje i rysuje siebie, przedstawia swoją rodzinę i jej zainteresowania. W sali bohater prezentuje swoje dzieło. Najważniejszym celem projektu jest poświęcenie czasu każdemu dziecku w grupie oraz wyrabianie poczucia o wyjątkowości każdego dziecka.


"Kącik wymiany książek"
Cel: rozwijanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym


"Środowe śniadania" - uczymy się zasad zdrowego żywienia. Dzieci samodzielnie komponują śniadanie z przygotowanych produktów. Obserwujemy: na kanapkach pojawia się więcej warzyw, dzieci chętniej sięgają po produkty dotychczas niespożywane.


"Necio" - przedszkolak bezpieczny w internecie. Upowszechniamy  wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii oraz kształtujemy dobre nawyki.


Back to top