Zajęcia Specjalistyczne

R

Planeta Dzieci

„Planeta Dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”  jest to program przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

R

Program Sprawne Dłonie

Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych oraz rozwijanie komunikacji i interakcji społecznych.

R

Wyczaruj bajkę

Jako cel wprowadzenia innowacji pedagogicznej stawiamy promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków.

R

Terapia SI

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej.

R

Terapia Logopedyczna

Logopeda zajmuje się terapią pacjentów z zaburzeniami mowy i komunikacji.

R

Terapia Ręki

Terapia ręki adresowana jest do dzieci, które mają trudności w wykonywaniu precyzyjnych ruchów palców.

R

Dogoterapia

Dogoterapia to relacja przyjacielska pomiędzy człowiekiem (dzieckiem) a psem.

R

TUS

Czyli Trening Umiejętności Społecznych – jest to grupowa forma pracy z dziećmi, które doświadczają trudności społecznych.

R

Terapia Pedagogiczna

Wszystkie podejmowane działania zmierzają do ułatwienia dziecku opanowania umiejętności na dalszych etapach edukacji. 

R

Terapia Psychologiczna

Rozpoznanie i zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka.

R

Gimnastyka Korekcyjna

Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla rozwijającego się organizmu dziecka.

Skip to content